روزهای باز در گله گاو های شیری

روزهای باز در گله گاو های شیری

” روزهای باز در گله گاو های شیری “

روز های باز/ Days Open گله شاخصی است که علی رغم وراثت پذیری پایینی که دارد، اثر قابل توجهی بر عملکرد تولیدمثلی، سودآوری و بازدهی شیر گاوهای شیری دارد. به زبان ساده، روزهای باز گله به روزهای بین زایمان و آبستنی مجدد دام گفته می شود.   اگر طول دوره ی آبستنی گاو هلشتاین را 280 روز در نظر بگیریم، در حالت ایده آل تعداد روزهای باز باید بین 115-85 روز باشد.

سه فاکتور بر مقدار این شاخص اثر می گذارند:

  1. دوره ی انتظار داوطلبانه / Voluntary Waiting Period (VWP):
    بازه زمانی پس از زایمان که دامدار به صورت اختیاری تصمیم به تلقیح نکردن دام ها (حتی با وجود بروز فحلی) می گیرد. این بازه در حالت معمول بین 60-45 روز است اما با توجه به استراتژی های مدیریتی هر گله می تواند متفاوت باشد.
  2. نرخ تلقیح:
    درصد گاوهایی که در هر دورهی فحلی 21 روزه (پس از دوره ی VWP) تلقیح می شوند.
  3. نرخ پذیرش / Conception Rate:
    درصد تلقیح های موفق در دامداری ها.

گاوهایی که در زمان های درست و دقیق آبستن می شوند، شیر بیشتری تولید کرده و دیرتر از گله حذف می شوند. بنابراین باید مادینه ها در اولین فرصت مناسب تلقیح و آبستن گردند.

تحقیقات مختلف نشان داده اند که افزایش روزهای باز سبب تحمیل هزینه های اضافه به گله می شود. مقدار این هزینه به ارزش دام های حذفی، هزینه جایگزینی تلیسه ها، سن مادینه های حذف شده و تعداد روزهای باز بستگی دارد.

به منظور کاهش این هزینه مازاد باید روزهای باز گله را از طریق شناسایی دام های فحل و آبستن نمودن آن ها، کاهش داد. هر چه دام های باز (دام های تلقیح نشده و آن هایی که تلقیح شده اند اما آبستن نشده اند) زودتر شناسایی شون، تلقیحات زودتر انجام شده و روزهای باز کمتر خواهند شد. داشتن معاینات مرتب دامپزشکی و یا سونوگرافی دام های تلقیح شده (هر 2 الی 6 هفته یکبار) می تواند به شناسایی هر چه سریع تر دام های باز کمک نماید.

آرکاژن ، اصلاح نژاد دام

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *