نژاد شیری

گاو نژاد مونبلیارد

گاو نژاد مونبلیارد

مونبلیارد نژادی از گاوهای شیری است که در ناحیه ی مونبلیارد در شرق فرانسه شکل گرفته و گسترش یافته است. اجداد این نژاد، گله های ... ادامه مطلب
گاو نژاد هلشتاین

گاو نژاد هلشتاین

هلشتاین نژادی از گاوهای شیری است که از شمال هلند (Holstein Friesians ) و آلمان شمالی ( Schleswig-Holestein ) منشا گرفته است. گاوهای هلشتاین به عن ... ادامه مطلب
گاو نژاد گرنزی

گاو نژاد گرنزی

گاو نژاد گرنزی از جزیره ی گرنزی انگلستان منشا گرفته است. برای اولین بار در سال 1700 به عنوان یک نژاد مستقل معرفی شد. در سال 1789 طب ... ادامه مطلب
گاو نژاد آیرشایر

گاو نژاد آیرشایر

گاو نژاد آیرشایر از شهرستان آیر در اسکاتلند منشا گرفته است، ویژگی های این نژاد به قدری خوب بود که در سال 1786 آن را به عنوان یک ... ادامه مطلب
گاو نژاد نروژین رد

گاو نژاد نروژین رد

نژاد نروژین رد به شکل اختصاصی در سال 1961 شکل گرفت و تا سال 1975 بخش اعظم گله های نروژ یعنی 98 درصد آن ها را دربر گرفت، نژاد نروژین ... ادامه مطلب
گاو نژاد جرزی

گاو نژاد جرزی

نژاد جرزی از جزیره ای به همین نام در انگلستان منشا می گیرد، جرزی یکی از قدیمی ترین نژادهای شیری است و به عنوان نژاد خالص در نز ... ادامه مطلب