تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی (Artificial Insemination) یا به اختصار AI، به فرآیند وارد کردن اسپرم به سرویکس یا حفره ی رحمی دام ماده با هدف ایجاد آبستنی به شکل مصنوعی گفته می شود.

چرا دستکش وت وان؟

چرا دستکش وت وان؟

سهام سرمایه گذاری ژنتیکی گله شما بر خلاف بازار سهام که در آن می توانید سهام بد خریداری شده را از سبد خود حذف کنید، تصمیم های ... ادامه مطلب