گاو گوشتی نژاد هرفورد

551HH01703P ChurchillLady963G  360x320 - گاو نژاد هرفورد

گاو نژاد هرفورد

در حدود 300 سال پیش مزرعه داران هرفورد شایر انگلستان اقدام به ایجاد نژادی از گاو نمودند تا پاسخگوی تقاضای ایجاد شده توسط انقل ... ادامه مطلب