شاخص باروری (Fertility Index)

شاخص باروری (Fertility Index)

شاخص باروری (Fertility Index) :

شاخص باروری که برای ارزیابی باروری دختران گاوهای نر استفاده می شود، اولین بار در سال 2005 مطرح شد. این شاخص ترکیبی از شش صفت مختلف است که یا مستقیما باروری را اندازه گیری می کنند و یا پیوستگی قوی ای با باروری دارند. این صفات شامل موارد زیر می باشند:

  • فاصله ی گوساله زایی (Calving Interval)
  • نرخ برگشت ناپذیری (Non return rate)
  • نمره ی وضعیت بدنی (Body condition score)
  • میزان بازدهی شیر در زمان در نزدیکی زمان تلقیح
  • روزهای بین زایمان و اولین تلقیح
  • تعداد تلقیح های مورد نیاز برای آبستن شدن گاو ماده

با استفاده از این صفات و به همراه اطلاعات جمع آوری شده از افراد خانواده ی یک گاو نر، شاخص باروری ابزاری عملی برای انتخاب بر اساس باروری دختران آن گاو نر فراهم می کند. این شاخص به عنوان یک ویژگی اقتصادی مطرح شده است چرا که باروری بهتر سبب بازده اقتصادی بهتر خواهد شد.

گاو نری که میانگین شاخص باروری (FI) آن بالا باشد، دخترانی با فاصله ی گوساله زایی و سطوح برگشت ناپذیری بهتری خواهد داشت. هر یک واحد افزایش در مقدار FI، فاصله ی گوساله زایی را به مقدار 6/0 یک روز کاهش داده و نرخ برگشت ناپذیری را نیز 25/0 درصد بهبود می بخشد. دامنه ی شاخص باروری بین 15+ تا 15- می باشد.

با اینکه تغییرات مدیریتی نسبت به فعالیت های  اصلاح نژادی، در مدت زمان کمتری میزان باروری گله را افزایش می دهند، اما باید یادآوری کرد که برخلاف پیشرفت های مدیریتی، پیشرفت های حاصل از اصلاح نژاد  دایمی بوده و از نسلی به نسل بعد منتقل می شوند.

نحوه ی نمایش این شاخص در کاتالوگ کمپانی های مختلف به صورت Fertility Index، Fert.Index و FI می باشد (شکل 1).

شاخص باروری (Fertility Index)
شکل 1- نحوه ی نمایش شاخص باروری در کاتالوگ گاو نر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *