TPI ( شاخص عملکرد کل )

TPI ( شاخص عملکرد کل )

TPI ( شاخص عملکرد کل )

نخستین شاخص انتخاب که توسط انجمن هلشتاین امریکا (HA-USA) تایید شد، شاخص عملکرد کل (Total Performance Index) است که به اختصار TPI نامیده می شود. TPI مانند NM$ و یا CM$ ، یک شاخصی ترکیبی است که توسط HA-USA محاسبه می شود اما ارزش های فردی موجود در این شاخص توسط انجمن پرورش گاو شیری امریکا (CDCB) تحت عنوان PTAs (توانایی های انتقال ژنتیکی) محاسبه و تعیین می شود.

شاخص عملکرد کل (TPI) مقادیر مربوط به صفات تولید، سلامت و ترکیب بدنی را ترکیب کرده و حاصل را به صورت یک عدد واحد نشان می دهد. از این شاخص برای رتبه بندی گاوهای نر (پدران گاوهای ماده) و بیان میزان توانایی آن ها در انتقال ژنتیکی مجموعه متعادلی از سایر این صفات به دخترانشان استفاده می شود.

بر اساس محاسبات وزارت کشاورزی امریکا (USDA)، دامداران  با استفاده از شاخص TPI توانسته اند تا گله هایی با سودآوری و بازدهی بهتر پرورش دهند.

TPI در مقایسه با شاخص NM، تاکید بیشتری بر روی صفات مربوط به تیپ دارد. میزان چربی و پروتیین شیر نیز از دیگر صفاتی است که در شاخص TPI به آن توجه شده است اما بخش سلامت و صفات مربوط به آن سهم کمتری در این شاخص دارند.

سهم هر صفت در TPI

در سال 1980با افزایش نرخ پیشرفت ژنتیکی در صفات انتخاب شده، HA-USA تصمیم گرفت تا به منظور جلوگیری از رشد غیرواقعی ارزش صفات و شاخص ها، هر 5 سال یکبار اساس ژنتیکی و فرمول محاسبه ی صفات را تغییر داده و به روز رسانی نماید. طبق آخرین به روز رسانی در آپریل 2020، سهم سه دسته بندی اصلی صفات در این شاخص به این ترتیب است: صفات تولیدی 46 درصد، صفات سلامتی 29 درصد و صفات ترکیب بدنی 25 درصد.

سهم هر صفت در TPI و فرمول جدید محاسبه این شاخص پس از به روز رسانی آپریل 2020 به شکل زیر می باشد:

 

TPI ( شاخص عملکرد کل )TPI ( شاخص عملکرد کل )

ضریب (Multiplier) 8/3، برای تعدیل انحراف استاندارد شاخص و مقدار ثابت (Cinstant) 2370، به منظور برگرداندن مقدار کم شده در میانگین، که به خاطر تغییرات اساسی CDCB ایجاد شده است، به فرمول اضافه می شود. البته این اعداد هم طبق تغییرات ایجاد شده ی هر دوره، تغییر می کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *