گاو شیری نژاد آیرشایر Archives - آرکاژن

گاو شیری نژاد آیرشایر

گاو نژاد آیرشایر

گاو نژاد آیرشایر

گاو نژاد آیرشایر از شهرستان آیر در اسکاتلند منشا گرفته است، ویژگی های این نژاد به قدری خوب بود که در سال 1786 آن را به عنوان یک نژاد مستقل در نظر گرفتند. ... ادامه مطلب