اخبار دام و طیور

tpi 2 360x320 - فرمول TPI آگوست 2020

فرمول TPI آگوست 2020

فرمول TPI آگوست 2020TPI  آگوست 2020 ، اساس فنوتیپی جدیدی را برای صفات زایش مطرح می کند. فرمول جدید این شاخص که بر مبنای   صفات مرب ... ادامه مطلب