اخبار دام و طیور

صد گاو برتر آپریل 2024 (فروردین 1403)

صد گاو برتر آپریل 2024

اولین رتبه بندی برترین گاوهای نر دنیا در سال 2024، در فروردین ماه 1403 توسط انجمن ملی پرورش دهندگان دام های اهلی (NAAB) تعیین و در س ... ادامه مطلب
tpi 2 360x320 - فرمول TPI آگوست 2020

فرمول TPI آگوست 2020

فرمول TPI آگوست 2020 TPI  آگوست 2020 ، اساس فنوتیپی جدیدی را برای صفات زایش مطرح می کند. فرمول جدید این شاخص که بر مبنای   صفات مرب ... ادامه مطلب