بهداشت گاو ماده

بهداشت شیردوشی

بهداشت شیردوشی

نکات بهداشتی در شیردوشی به دلیل ارزش غذایی خاص و فوق العاده ی شیر، امروزه پرورش گاوهای شیری و تولید شیر جزو صنایع بسیار م ... ادامه مطلب