بهداشت گوساله

new calf Martin BelliGettyImages 1010598370 cmyk  360x320 - بهداشت گوساله

بهداشت گوساله

بهداشت گوساله گوساله های تازه متولد شده حیواناتی ضعیف و بسیار حساس هستند، لذا برای حفظ سلامت گوساله ها باید اقدامات بهداشت ... ادامه مطلب