تغذیه Archives - آرکاژن

تغذیه

چکیده‌ای از سیستم گوارش در نشخوارکنندگان

چکیده‌ای از سیستم گوارش در نشخوارکنندگان

گاوها متعلق به گروهی از حیوانات به نام نشخوارکنندگان هستند. این گروه شامل گوسفند، بز و گوزن می شود. سیستم گوارش نشخوارکنندگان (گاوهای شیری و گوشتی) به گونه ای است که امکان استفاده از علوفه ی خشبی (مانند یونجه و Grass) به عنوان منبع اصلی مواد مغذی را برای این گروه از حیوانات فراهم کرده است. ... ادامه مطلب