تغییر مبنای ژنتیکی

PTA1 - تغییر مبنای ژنتیکی

تغییر مبنای ژنتیکی (Genetic Base Change):

تغییر مبنای ژنتیکی، عبارت است از اصلاح توانایی های انتقال پیش بینی شده .(PTA) این تغییر، نژادهای مختلف تمامی حیواناتی را که تحت ارزیابی ژنومیک قرار دارند (گاو نر، گاو ماده، تلیسه، گوساله) را تحت تاثیر قرار می دهد. اولین بار این تغییر در سال 1980 صورت گرفت و پس از آن هر پنج سال یک بار انجام می شود. برای اعمال تغییر مبنای ژنتیکی، حیوانات متولد شده در 5 سال پیش را به عنوان جمعیت رفرنس در نظر می گیرند، سپس PTA اکثر صفات آن ها را صفر کرده و PTA سایر حیوانات را بر طبق آن جمعیت رفرنس اصلاح می کنند. در به روزرسانی داده ها در آپریل 2020، جمعیت رفرنس را گاوهای متولد شده در سال 2015 تشکیل داده اند و شاخص های تمامی حیوانات بر اساس آن ها اصلاح شده است.

البته PTA برخی از صفات مانند: تعداد سلول های سوماتیک، آسان زایی و نرخ مرده زایی صفر نشده و با میانگین آن نژاد مقایسه و اصلاح می شوند.

مقادیر اصلاح شده ی صفات مختلف در نژاد هلشتاین در آپریل 2020 به صورت زیر می باشد:

PTA2 - تغییر مبنای ژنتیکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *