گاو گوشتی نژاد لیموزین

گاو نژاد لیموزین

گاو نژاد لیموزین

قدمت نژاد لیموزین را می توان برابر با قدمت قاره ی اروپا دانست چراکه در نقاشی های مربوط به 20000 سال قبل که در غارهای Lascaux فرانسه ... ادامه مطلب