گاو شیری نژاد نروژین رد

گاو نژاد نروژین رد

گاو نژاد نروژین رد

نژاد نروژین رد به شکل اختصاصی در سال 1961 شکل گرفت و تا سال 1975 بخش اعظم گله های نروژ یعنی 98 درصد آن ها را دربر گرفت، نژاد نروژین ... ادامه مطلب