تفاوت شیر گاو و گاومیش

گاومیش

گاومیش

گاومیش :گاومیش ها خانواده ای از گاوهای وحشی هستند و گونه های مختلفی از جمله: گاومیش افریقایی، گاومیش کوتوله (Anoa) و گاومیش آ ... ادامه مطلب