2020 - صفحه 4 از 4 - آرکاژن

1398

گاو نژاد نروژین رد

گاو نژاد نروژین رد

نژاد نروژین رد به شکل اختصاصی در سال 1961 شکل گرفت و تا سال 1975 بخش اعظم گله های نروژ یعنی 98 درصد آن ها را دربر گرفت، نژاد نروژین رد در گروه نژاد های محبوب جهت صادرات و فراوان بودن نیست با این حال حدود 280000 راس از آن ها در نروژ وجود دارد که از نظر میزان تولید پس از نژادهایی همچون هلشتاین، براون سوییس، شورت هورن، گرنزی و آیر شایر ششمین رتبه را در میان نژادهای پرتولید شیری دارند. ... ادامه مطلب
گاو نژاد جرزی

گاو نژاد جرزی

نژاد جرزی از جزیره ای به همین نام در انگلستان منشا می گیرد، جرزی یکی از قدیمی ترین نژادهای شیری است و به عنوان نژاد خالص در نزدیک به 6 کشور معرفی شده است، این نژاد در اوایل سال 1771 در انگلستان شناخته و در دهه ی 1850 وارد امریکا شد. ... ادامه مطلب