post 05 خرداد 2020 - آرکاژن

اسفند 15, 1398

گاو نژاد آیرشایر

گاو نژاد آیرشایر

گاو نژاد آیرشایر از شهرستان آیر در اسکاتلند منشا گرفته است، ویژگی های این نژاد به قدری خوب بود که در سال 1786 آن را به عنوان یک نژاد مستقل در نظر گرفتند. ... ادامه مطلب