post 29 اردیبهشت 2020 - آرکاژن

اسفند 10, 1398

گاو نژاد جرزی

گاو نژاد جرزی

نژاد جرزی از جزیره ای به همین نام در انگلستان منشا می گیرد، جرزی یکی از قدیمی ترین نژادهای شیری است و به عنوان نژاد خالص در نزدیک به 6 کشور معرفی شده است، این نژاد در اوایل سال 1771 در انگلستان شناخته و در دهه ی 1850 وارد امریکا شد. ... ادامه مطلب